Usenko, O. V. (2011) “Melting under the conditions of the upper mantle”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(4), pp. 100–116. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116899.