Popov, S. A. and Isaev, V. I. (2011) “Modeling of naphthyogenesis in Southern Yamal”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(2), pp. 80–104. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117299.