Nebrat, A. G. and Sochelnikov, V. V. (2011) “Experience of high-resolution electrical prospecting”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(1), pp. 147–153. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117444.