Maksimchuk, V. Y., Orlyuk, M. I., Tregubenko, V. I., Gorodiski, Y. M., Myasoedov, V. P. and Nakalov, E. (2010) “Ground-based absolute magnetic survey on the backbone network of points of the secular passage in Ukraine for the era of 2005”, Geofizicheskiy Zhurnal, 32(5), pp. 102–116. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117513.