Kravchuk, M. V., Korchyn, V. A., Kobolev, V. P. and Novik, N. I. (2018) “A system of experimental studies of electric properties of rocks in the inert medium”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(1), pp. 93–106. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124018.