Pigulevskiy, P. I., Tyapkin, O. K. and Svistun, V. K. (2018) “Application of geophysical methods for solving hydrogeoecological problems in the Southern Kryvbas territory”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(3), pp. 165–178. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137198.