Starostenko, V. I. and Gintov, O. (2018) β€œIn memory of the outstanding scientist-ore-finder Sergey Valentinovich Nechaev (03.03.1932-04.08.2018)”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(4), pp. 220–222. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144119.