Bakhmutov, V., Polyachenko, I. and Cherkes, S. (2018) “Problems of Precambrian paleomagnetism on the territory of Ukraine”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(5), pp. 245–268. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147491.