Gordienko, V. V. and Gordienko, L. Y. (2018) “Velocity model of the Ukrainian subcrustal mantle”, Geofizicheskiy Zhurnal, 40(6), pp. 30–51. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i6.2018.151004.