Vyalov, P., Starostenko, V. and Babak, V. (2019) “Pope Francis congratulated B. Ye. Paton on his 100th birthday”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(2), pp. 194–198. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164706.