Gordienko, V. V. (2019) “About degassing of the Earth”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(3), pp. 18–45. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172420.