Usenko, O. V. (2019) “To the problem of origin of the Bug series rocks”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), pp. 60–76. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177365.