Entin, V. A., Gintov, O. B., Mychak, S. V., Belskyi, V. N., Geyko, Y. V., Polyachenko, E. B., Guskov, S. I. and Marchenko, A. V. (2019) “«The Great» dyke of the Bug area”, Geofizičeskij žurnal, 41(4), pp. 77–96. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177368.