Ilyenko, V. A., Kushnir, A. M. and Burakhovich, T. K. (2019) “Electromagnetic studies of Zvizdal-Zaliska and Brusyliv fault zones of the Ukrainian shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 41(4), pp. 97–113. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177370.