Burtiyev, R. and Kardanets, V. (2020) “A model of the basic components in the seismic Vrancea zone”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(1), pp. 76–85. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195474.