Gordienko, V., Gordienko, I., Gordienko, L., Zavgorodnyaya, O., Logvinov, I. and Tarasov, V. (2020) “Zones of recent activation of Ukraine”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(2), pp. 29–52. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201740.