Logvinov, I., Gordienko, I. and Tarasov, V. (2020) “The results of geothermal and geoelectric studies in the regions of Rivne, Khmelnitsky and Uzhno Ukrainsk NPPs”, Geofizicheskiy Zhurnal, 42(6), pp. 164–175. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222291.