Ganiev, O. Z. ., Amashukeli, T. A., Farfuliak, L. V. . and Petrenko, K. V. . (2021) “Organization of the stationary seismological observations point”, Geofizicheskiy Zhurnal, 43(5), pp. 232–240. doi: 10.24028/gzh.v43i5.244085.