[1]
V. Y. Maksimchuk, M. I. Orlyuk, V. I. Tregubenko, Y. M. Gorodiski, V. P. Myasoedov, and E. Nakalov, “Ground-based absolute magnetic survey on the backbone network of points of the secular passage in Ukraine for the era of 2005”, GJ, vol. 32, no. 5, pp. 102–116, Oct. 2010.