[1]
V. Gordienko, I. Gordienko, L. Gordienko, O. Zavgorodnyaya, I. Logvinov, and V. Tarasov, “Zones of recent activation of Ukraine”, GJ, vol. 42, no. 2, pp. 29–52, May 2020.