Murovskaya, A. V., M. V. Nakapelyukh, Y. M. Vikhot, V. E. Shlapinskiy, I. N. Bubnyak, and S. V. Mychak. “Kinematic Evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians)”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 5, Aug. 2016, pp. 119-36, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107826.