Pigulevskyy, P. G., V. K. Svistun, Y. P. Mechnikov, O. S. Kyrylyuk, and Y. V. Lisovoy. “Features of Disjunctive Tectonics of Krivoy Rog Iron Ore Area”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 5, Aug. 2016, pp. 154-63, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107829.