Rokityansky, I., V. Babak, and A. Tereshyn. “Variations of Geomagnetic Response Functions in Japan”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 4, Aug. 2015, pp. 126-38, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i4.2015.111133.