Shuman, V. “Nonlinear Dynamics, Seismic Activity and Aerospace Sounding Systems”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 37, no. 2, Mar. 2015, pp. 38-55, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v37i2.2015.111302.