Starostenko, V. I., A. Lukin, T. Tsvetkova, and L. Shumlyanskaya. “Geofluids and up-to-Date Display of Activization of the Ingul Megablock of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 36, no. 5, Oct. 2014, pp. 3-25, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111567.