Verpahovskaya, A. O., V. N. Pilipenko, and Pylypenko Е. V. “Formation Geological Depth Image According to Refraction and Reflection Marine Seismic Data”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 6, Nov. 2017, pp. 106-21, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116375.