Strakhov, V., and M. G. Savin. “On the Management of Seismic Activity”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 6, Dec. 2013, pp. 3-9, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116448.