Belevtsev, R. Y. “Genesis and Thermodynamic Evolution of Outer Geospheres”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 2, Apr. 2012, pp. 49-59, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116608.