Kozlenko, Y., and M. V. Kozlenko. “Paleostroenie of the Northwestern Extremity of Antarctica and the Evolution of the Bransfield Strait”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 5, Oct. 2012, pp. 72-87, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116664.