Varentsov, I. M., S. Kovalchikova, V. A. Kulikov, I. Logvinov, V. I. Tregubenko, and A. G. Yakovlev. “Simultaneous Magnetotelluric and Magnetovariation Soundings in the Western Slope of the Voronezh Massif”. Geofizičeskij žurnal, vol. 34, no. 4, Aug. 2012, pp. 90-107, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116758.