Rokityansky, I. I. “Notes on Geoelectrics”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 4, Aug. 2012, pp. 235-44, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116777.