Starostenko, V. I., A. E. Antonyuk, M. G. Demchishin, A. P. Dyshlyk, A. Kendzera, P. I. Krivosheev, S. P. Levashov, V. I. Lyalko, Y. A. Maslov, I. V. Matveev, A. G. Mychak, V. D. Omelchenko, N. I. Orlenko, V. F. Rybin, Y. S. Slyusarenko, N. K. Sokovnina, and M. M. Teremenko. “Problems of Preservation of Architectural Heritage of the Historical Center of Kiev in Conditions of Increasing Ecological and Technogenic Risk”. Geofizičeskij žurnal, vol. 33, no. 6, Dec. 2011, pp. 3-14, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116789.