Popov, S. A., and V. I. Isaev. “Modeling of Naphthyogenesis in Southern Yamal”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 2, Apr. 2011, pp. 80-104, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117299.