Starostenko, V. I., I. Makarenko, O. M. Rusakov, I. Pashkevich, R. Kutas, and O. Legostayeva. “Geophysical Heterogeneity of the Lithosphere of the Megabasin of the Black Sea”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 5, Oct. 2010, pp. 3-20, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117496.