Maksimchuk, V. Y., M. I. Orlyuk, V. I. Tregubenko, Y. M. Gorodiski, V. P. Myasoedov, and E. Nakalov. “Ground-Based Absolute Magnetic Survey on the Backbone Network of Points of the Secular Passage in Ukraine for the Era of 2005”. Geofizičeskij žurnal, vol. 32, no. 5, Oct. 2010, pp. 102-16, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117513.