Kravchuk, M. V., V. A. Korchyn, V. P. Kobolev, and N. I. Novik. “A System of Experimental Studies of Electric Properties of Rocks in the Inert Medium”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 1, Mar. 2018, pp. 93-106, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124018.