Guliyev, H. “Quot”;. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 2, Mar. 2017, pp. 150-7, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i2.2017.133525.