Gordienko, V. V. “On the Motion of Lithospheric Plates in the Oceans and Transition Zones”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 3, July 2018, pp. 129-44, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137181.