Pigulevskiy, P. I., O. K. Tyapkin, and V. K. Svistun. “Application of Geophysical Methods for Solving Hydrogeoecological Problems in the Southern Kryvbas Territory”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 3, July 2018, pp. 165-78, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137198.