Starostenko, V. I., and O. Gintov. “In Memory of the Outstanding Scientist-Ore-Finder Sergey Valentinovich Nechaev (03.03.1932-04.08.2018)”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 4, Aug. 2018, pp. 220-2, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.144119.