Aryasova, O., and Y. Khazan. “From Global Tectonics to Global Geodynamics”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 5, Nov. 2018, pp. 71-97, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147475.