Usenko, O. “Geodynamic Process and Its Geologic Manifestations in the Continents”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 5, Nov. 2018, pp. 137-71, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147477.