Gordienko, V. V., and L. Y. Gordienko. “Velocity Model of the Ukrainian Subcrustal Mantle”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 6, Dec. 2018, pp. 30-51, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i6.2018.151004.