Vyalov, P., V. Starostenko, and V. Babak. “Pope Francis Congratulated B. Ye. Paton on His 100th Birthday”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 2, Apr. 2019, pp. 194-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164706.