Entin, V. A., O. B. Gintov, S. V. Mychak, V. N. Belskyi, Y. V. Geyko, E. B. Polyachenko, S. I. Guskov, and A. V. Marchenko. “«The Great» Dyke of the Bug Area”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 4, Sept. 2019, pp. 77-96, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177368.