Ilyenko, V. A., A. M. Kushnir, and T. K. Burakhovich. “Electromagnetic Studies of Zvizdal-Zaliska and Brusyliv Fault Zones of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 4, Sept. 2019, pp. 97-113, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177370.