Gordienko, V., I. Gordienko, L. Gordienko, O. Zavgorodnyaya, I. Logvinov, and V. Tarasov. “Zones of Recent Activation of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 2, May 2020, pp. 29-52, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i2.2020.201740.