Janik, T., V. Starostenko, P. Aleksandrowski, T. Yegorova, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, K. Zajats, K. Kolomiyets, D. Lysynchuk, D. Wójcik, J. Mechie, A. G łuszyński, V. Omelchenko, O. Legostaeva, A. Tolkunov, T. Amashukeli, D. Gryn, and S. Chulkov. “TTZ-South Seismic Experiment”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 3, June 2020, pp. 3-15, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204698.