Logvinov, I., I. Gordienko, and V. Tarasov. “The Results of Geothermal and Geoelectric Studies in the Regions of Rivne, Khmelnitsky and Uzhno Ukrainsk NPPs”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 6, Dec. 2020, pp. 164-75, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222291.