Starostenko, V., T. Janik, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, T. Yegorova, A. Verpakhovska, K. Kolomiyets, D. Lysynchuk, D. Wójcik, V. Omelchenko, T. Amashukeli, O. Legostaeva, D. Gryn, and S. Chulkov. “The SHIELD’21 Deep Seismic Experiment”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 45, no. 1, Mar. 2023, doi:10.24028/gj.v45i1.275126.